Az Online híváslista szolgáltatás segítségével megtekintheti az indított és fogadott telefonhívások részletezését, a lebonyolított hívásokat és az Ön egyenlegét.

Az Online híváslista alapszolgáltatás, azt minden időben díjmentesen biztosítjuk.

A híváslistában megjelent adatok tájékoztató jellegűek, azaz nem minősülnek hivatalos számlának, illetve hívásrészletezésnek.

Online híváslista letöltése

A hívások adatainak megtekintésén kívül a szolgáltatás segítségével le lehet tölteni a hívások tetszőleges időintervallumra szűkített elektronikus részletezését Excel fájlformátumban a rendszerből.

A szolgáltatás díja

A szolgáltatás ingyenes.

Hívásrészletezésekkel kapcsolatos információk

Felhívjuk figyelmét, hogy a 253/2001. kormányrendelet 4. és 5. §-a alapján a számlázáshoz kapcsolódó részletes hívásadatok és az Online híváslista és annak letöltése során a szolgáltatások igénybe vételével megjelenített adatok köre az alábbiak szerint változnak:

  • Minden előfizető, aki a szolgáltatással rendelkezik, nem teljes hívásrészletezést (Elektronikus hívásrészletezés és letöltés is) kap, ami azt jelenti, hogy nem tartalmazza a hívott fél telefonszámának összes számjegyét, vagyis a hívott számok utolsó két számjegye nem azonosítható módon van feltüntetve (pl.: 062012345**).
  • A részletezési szolgáltatások megrendelésekor az előfizetőt tájékoztatjuk a törvényekben (adatkezelési rendeletben) előírtakról. Amennyiben a tájékoztatást tudomásul veszi, és kéri a teljes részletezést, akkor az előfizető részére olyan hívásrészletezést nyújtunk, melyen a hívott számok összes számjegye szerepel.

Adatkezelési rendelet

Előfizető a Részletes számla/Eseti részletes számla szolgáltatás igénybevétele során kézhez kapott hívásrészletezéssel a távbeszélő-szolgáltatást igénybe vevő egyéb természetes személy (magánszemély) felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, amire a hatályos jogszabályok szerint csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók – azaz Előfizető telefonját használó személyek – tájékoztatásukat követően hozzájárultak. Ezen hozzájárulás meglétét vagy tartalmát Szolgáltató nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag Előfizető tartozik felelősséggel.

Kivétel a “nem azonosítható hívószámok”, melyek nem szerepelnek a részletezéseken.

A “nem azonosítható hívószámok”-at a Nemzeti Hírközlési Hatóság határozza meg és teszi közzé weboldalán: http://webold.nhh.hu/aga/nemazon/setLanguageAction.do?lang=hu.

“Nem azonosítható hívószámok” azok a számok lehetnek, melyeken: többnyire névtelen hívók részére nyújtanak olyan szolgáltatást, amelyből a hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet következtetni, ilyenek különösen az egyházi segélyvonalak, a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos segélyvonalak, a névtelen tanúvonalak.