Mi az a számhordozás?

A hatályos magyar törvényeknek megfelelően a telekommunikációs szolgáltatók kötelesek biztosítani mind vezetékes, mind mobiltelefon előfizetés esetében annak a lehetőségét, hogy az azonos számozási körzeten belüli költözés, valamint szolgáltató-váltás esetén a számot igénybe vevő ügyfél megtarthassa hívószámát. Előfizetőként jogosult arra is, hogy a már hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozza, beleértve ebbe akár azt a szolgáltatót is, akinek már korábban az előfizetője volt.

Fontos megemlíteni, hogy azonos joggal veheti igénybe a telefonszolgáltatást, függetlenül attól, hogy hordozott, vagy nem hordozott számmal rendelkezik.

2012. októberétől a korábban előírt nyolc nap helyett két nap alatt lehet számhordozással telefonszolgáltatót váltani.

Hogyan kell kezdeményezni a számhordozást, és mi az eljárása?

Mind az átadó (jelenlegi), mind az átvevő (jövőbeni) szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben feltüntetni a számhordozhatóság feltételeit és eljárási szabályait.

Helyhez kötött (vezetékes) telefonhálózatban a számhordozási igényt az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentéssel egyidejűleg az átvevő szolgáltató részére kell bejelenteni.

A rendelet értelmében immár kizárólag az új szolgáltatónál lehet a számhordozási eljárást kezdeményezni.

Amennyiben az ügyfél számhordozási szándékát az átvevő szolgáltatónál jelenti be (ún. egykapus megoldás), úgy ez utóbbi a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül értesíti az átadó szolgáltatót, aki elbírálja a számhordozási igényt. Az átadó szolgáltató köteles a számhordozási igény elfogadásáról (hordozást jóváhagyó nyilatkozat), illetőleg annak elutasításáról és indoklásáról az átvevő szolgáltatónak az értesítés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül válaszolni. Amennyiben az átadó szolgáltató a megadott határidőn belül nem válaszol, azt a számhordozási igény elfogadásának kell tekinteni.

Bonyolultabb eset a többi között az, amikor a többféle szolgáltatásból álló úgynevezett “multi-play” csomag átadásával együtt kell a számhordozást végrehajtani, vagy a belföldi kék és zöld számok, az emelt díjas számok és a 10-nél több számot tartalmazó üzleti előfizetések hordozása. Ezekre az esetekre a rendelet előírja, hogy a szolgáltatóknak 5 munkanapon belül kell megállapodniuk a számhordozás időpontjáról.

A gyakorlatban a teljes számhordozási folyamat általában az igénybejelentéstől számított 1-1,5 héten belül lezajlik a szerződéskötéssel és a teljes körű ügyintézéssel együtt.

Mi az a számátadási időablak?

Az a meghatározott időpontban kezdődő, legfeljebb 4 óra hosszúságú, a számhordozás technikai lebonyolításához szükséges időtartomány, amely időtartam alatt a szolgáltatás részben, vagy egészben technikai okokból szünetelhet. Ennek során a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Egyebek iránt a számhordozási folyamat alatt zavartalanul elérhető a szolgáltatás.

Lényeges, hogy az átvevő szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésekor felajánl többféle időablakot, amelyek közül az ügyfél választhatja ki a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben a megadott időpontok nem megfelelőek az ügyfél számára, úgy lehetősége van egy későbbi időpont megjelölésére.

Számátadási időablak a hatályos rendeletek szerint minden munkanapon este 20 és 24 óra közötti időben van.

Mikor tagadható meg a számhordozási igény?

Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha

  • az átadó szolgáltatóval szemben 30 napnál régebbi lejárt számlatartozás áll fenn
  • a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő lejárt tartozás áll fenn
  • a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható

Az elutasítás szabályai 2012. októberétől úgy változnak, hogy az átadó szolgáltató csak akkor tagadhatja meg a számhordozást, ha 30 napnál régebbi lejárt számlatartozása van az kezdeményezőnek. Ez azt jelenti, hogy a hűségidővel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nem lehet a hordozás feltétele – tájékoztatott az NMHH.

Új elem a szabályozásban az is, hogy a számhordozás késleltetése és indokolatlan elutasítása esetén az előfizetőt 5 ezer forint kötbér illeti meg.